Middagsymposium


4 juni 2019


Bildung.city | Amsterdam

Integratie van perspectieven uit ervaringsdeskundigheid, wetenschap en praktijk

Bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de ontwikkeling vaak anders dan bij leeftijdsgenoten zonder ASS. Op het gebied van relaties, gender en seksualiteit is dit zeker ook het geval. De ervaringen en oorzaken van deze anders verlopende ontwikkelingsprocessen worden besproken, en tevens de mogelijkheden voor de omgeving om in deze ontwikkelingsprocessen te ondersteunen en met deze soms delicate onderwerpen om te gaan. In dit symposium komen invalshoeken uit ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijk onderzoek en praktijk samen.

Korting

Komt u samen met collega's? Dan hebben wij voor u een aantrekkelijke meerpersoonskorting die oploopt tot 10%! Studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer €29,- studentenkorting. De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 99,- excl. BTW.

Doelgroep

Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), praktijkondersteuner huisarts, zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

Deelnamekosten

Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 129,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. Op dit evenement zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing.